שחזור מידע מכונן SSD

שחזור מידע מכוננן SSD

בכל דיסק קשיח קיימים סוגים שונים של כוננים, אחד מהם נקרא SSD והוא כונן שאינו מכיל חלקים מכאניים מסתובבים. לכן כאשר קיימת תקלה במחשב, מטפלים גם בSTORAGE כדי להבין מהיכן נובעת הבעייתיות. סיבות לשיבוש הנתונים בכונן SSD  כדי לעלות על מהות התקלה, יש לקבל מהמשתמש במחשב הספציפי איך היא הופיעה פתאום, מה קדם לכך, אילו […]